Verwarming Henco banner

Intro uppvärmning

Idag har uppvärmning av byggnader nästan blivit en självklarhet. Värmen genereras av en värmekälla och transporteras vanligen med vatten till element som släpper ut den i miljön. Dessa värmeelement kan integreras i en byggnad på olika sätt. Det mest idealiska och effektiva sättet att överföra denna värme är golvvärme.

Intro verwarming Henco

Uppvärmning med Henco-produkter

Henco houdt je warm

Hencos produkter kan användas för nästan alla typer av uppvärmning. Pannor, värmepumpar etc. kan lätt anslutas till radiatorer, konvektorer eller andra värmeelement, oavsett om de är anslutna via en fördelare eller inte. Förutom uppvärmning är kylning naturligtvis också en möjlighet, t.ex. via isvattenmaskiner.

Det mest hållbara uppvärmningssättet är golvvärme. Som ordet antyder är det golvet som står för uppvärmningen. Varmt vatten strömmar genom rören som är inbyggda i golvet. Rören överför värmen i sin tur till golvet, som sedan sprider värmen till omgivningen.

Golvvärme fungerar även vid låga framledningstemperaturer. Vattnet som leds från värmekällan till golvvärmens rör är inte varmare än 40 °C. Det innebär att du sparar energi redan från första dagen. Det innebär att du sparar energi direkt från värmekällan.