Tryckluft

Hencos rörsystem kan också användas för tryckluft. Tryckluft betraktas som den fjärde nyttigheten, efter gas, vatten och el. Tryckluft är komprimerad luft som används för att driva motorer, maskiner och verktyg, för att blåsa rent delar och för att blåsa upp däck.

Mer information

Komprimerad luft erhålls via en kompressor. Beroende på kompressortypen kan oljepartiklar hamna i tryckluften. För de flesta tillämpningar avlägsnas dessa oljepartiklar på ett enkelt sätt.  Henco-rörsystemet kan endast användas i installationer som är oljefria eller försedda med ett förinställt oljefilter.

Perslucht foto 1