Duurzaamheid, ook onze zorg

Henco wil in 2050 koolstofneutraal zijn. Daarom meten, beheren en controleren wij zowel ons energiegebruik, alsook onze CO2-uitstoot en energie- en CO2-intensiteit. Onze doelstelling is om onze CO2-uitstoot voor de eerste en tweede scope tegen 2030 met maar liefst 70% te laten dalen.

Om dit te realiseren hebben we volgende duurzaamheidsdoelstellingen opgesteld:

 

Bekijk hier onze milieubeleidsverklaring!

HENCO DUURZAAMHEIDSDOELSTELLINGEN
SCIP HENCO REACH

REACH-verklaring/ SCIP-codes

REACH (Registration Evaluation and Authorization of Chemicals) is een verordening van de Europese Unie die is aangenomen om de gezondheid van de mens en het milieu beter te beschermen tegen de risico's die chemische stoffen kunnen opleveren, en tegelijkertijd het concurrentievermogen van de chemische industrie in de EU te vergroten. Zij bevordert ook alternatieve methoden voor de gevarenbeoordeling van stoffen om het aantal dierproeven te verminderen. Voor meer informatie over REACH, klik hier.

Henco & REACH

Alle Henco artikelen zijn 100% veilig voor drinkwater en verwarmingstoepassingen. Ze zijn grondig getest en gecertificeerd door tal van organisaties over de hele wereld. De Europese REACH-verordening vereist echter dat eindgebruikers geïnformeerd worden indien een product zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) bevat die voorkomen op de REACH-kandidatenlijst in een concentratie van meer dan 0,1% gewichtsprocent.

De twee onderstaande documenten geven u informatie over Henco-producten in verband met de REACH-verordening. In het document met de SCIP-nummers vermelden we de producten die meer dan 0,1% gewichtsprocent lood bevatten. Wij blijven uiteraard beschikbaar voor verdere informatie.

HENCO SDG

17 Sustainable Development Goals

Onze duurzaamheidsdoelstellingen dragen ook bij aan de Sustainable Development Goals, ofwel SDG’s. De SDG’s zijn 17 doelstellingen opgesteld door de Verenigde Naties om tegen 2030 globale uitdagingen aan te pakken. Ze vormen een gemeenschappelijke duurzaamheidsagenda met concrete doelstellingen, de maatschappij, de economie, het milieu, mensenrechten en wereldvrede. De verschillende thema’s zijn evenwaardig en tegelijk onderling gerelateerd.
Het belangrijkste principe: ‘Leave no one behind’.

Lees verder

HENCO VOKA PIONEER

Het duurzaamheidscharter van VoKa

Henco heeft via deelname aan het duurzaamheidscharter van VOKA het certificaat van SDG Pioneer behaald.

Hiermee zijn we officieel benoemd als SDG pioneer. Duurzaamheid wordt in Henco hoog in het vaandel gehouden, dit certificaat bewijst dat ook en daar zijn we trots op.

Lees verder

COCHEBAT HENCO

Milieu- en gezondheidsverklaring van Cochebat

De Franse HVAC vereniging Cochebat heeft de Henco meerlagenbuizen getest, goedgekeurd en beloond met opname in hun Milieu-en gezondheidsverklaring. 

Bekijk het hier

ECOVADIS

Een zilveren medaille van Ecovadis

Het online platform Ecovadis beoordeelt bedrijven op hun Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) prestaties.

Zij kijken daarbij naar verschillende zaken zoals de milieu-inspanningen, mensen- en arbeidsrechten, duurzame aankoop en bedrijfsethiek. De inspanningen van Henco op deze domeinen werden beloond met een zilveren Ecovadis medaille. Aangezien Henco de daden bij het woord voegt, zit Henco bij Ecovadis bij de 19% best scorende bedrijven. En daar zijn wij best trots op.