Hållbarhet, också vår angelägenhet

Hållbarhet är ett viktigt begrepp hos Henco. Förutom att erbjuda hållbara lösningar, som till exempel golvvärme, vill vi också arbeta hållbart som företag. Detta innebär att vi tar hänsyn till de tre P:na: planet, människor och vinst.

För oss innebär företagets hållbarhet att vi uppmärksammar dessa tre pelare genom att vidta en rad olika åtgärder internt. Det är till exempel viktigt att hantera interna medarbetare på ett hållbart sätt, att föra en korrekt miljöpolitik och att använda våra vinster på ett klokt sätt.

Charter VoKa

VoKas hållbarhetsstadga

Förra året fick vi för andra året i rad VoKa-certifikatet.

Läs mer om det

Mål för hållbar utveckling

Även i år vill vi göra en hållbar inverkan genom våra åtgärder. Dessa åtgärder fokuserar på olika delar av hållbarhetsmålen. Dessa mål har tagits fram av FN för att ta itu med de globala utmaningar som världen står inför, t.ex. fattigdom, ojämlikhet och klimatförändringar. Dessa 17 mål hänger alla samman.

Håll dig informerad om våra hållbarhetsåtgärder via denna hållbarhetssida.

Läs mer om målen för hållbar utveckling här

Duurzaamheidsdoelstellingen

Vår miljöpolicy