Kondens kan orsaka stora skador i en byggnad. Därför är det viktigt att veta om det finns risk för kondensbildning när man bestämmer rörledningar. Henco har tagit fram ett enkelt beräkningsverktyg för att ta reda på detta.

Kondensering

Skyline rotterdam
HENCO ABOUT

Henco Ecoline är ett innovativt installationskoncept där vattenledningens returledning är placerad i tilloppsröret. Detta sparar inte bara mycket installationsmaterial och tid, utan returvattnet kommer också tillbaka till värmekällan betydligt varmare, vilket gör Ecoline till en energieffektiv lösning. Ecoline-verktyget kan användas för att beräkna installationens tryckförlust och cirkulationspumpens erforderliga kapacitet.

Verktyg för Eco-Line

Ofta mäter man komforten i en byggnad med hjälp av inomhustemperaturen. Därför är det viktigt att veta om tillräckligt med värme genereras och om för mycket värme går förlorad. Henco har utvecklat ett praktiskt verktyg för att beräkna värmeförluster.

Värmeförlust/vinst

Wij bieden u de beste buizen
Over Henco

Flerlagersrör expanderar vid temperaturförändringar. Det är viktigt att förutse detta när det gäller glidande punkt och fasta punktfästen. När röret ändrar riktning ska böjningsben användas. Med beräkningsverktyget för böjben kan du bestämma längden på de böjben som ska användas.   

Beräkning av böjningsben