Sprężone powietrze

System Henco może być również stosowany do instalacji sprężonego powietrza. Sprężone powietrze jest uważane za czwarte medium, obok gazu, wody i elektryczności. Sprężone powietrze jest wykorzystywane na przykład do napędzania silników, maszyn, narzędzi, czyszczenia części i pompowania opon.

Więcej informacji

Sprężone powietrze jest wytwarzane przez sprężarkę. W zależności od rodzaju sprężarki cząsteczki oleju mogą dostać się do sprężonego powietrza. W większości zastosowań te cząsteczki oleju są usuwane w prosty sposób. System Henco może być stosowany tylko w instalacjach, które nie zawierają oleju lub są wyposażone w filtr oleju przed zaworem.

Perslucht foto 1