Polityka prywatności firm Henco

Wersja 0.1 Ta strona została ostatnio zmieniona 11 stycznia 2019 r.
Wiemy, że jako nasz partner handlowy pokładasz w nas zaufanie. W związku z tym uważamy, że naszym obowiązkiem jest ochrona Twojej prywatności. Za pomocą tego dokumentu informujemy, które dane zbieramy, gdy korzystasz z jednej z naszych usług, dlaczego zbieramy te dane i jak je przetwarzamy. Pomoże Ci dokładnie zrozumieć, jak działamy.

Niniejsza polityka prywatności podlega prawodawstwu europejskiemu i dotyczy usług świadczonych przez firmy Henco, Henco Industries i Henco Floor. Należy pamiętać, że grupa Henco nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności innych firm i źródeł. Firmy Henco szanują prywatność swoich kontaktów i zapewniają poufność danych, które nam przekazujesz.

Wykorzystanie zebranych danych

Korzystanie z naszych usług

Gdy korzystasz z jednej z naszych usług, prosimy o podanie nam danych osobowych. Dane te pozwalają nam świadczyć nasze usługi. Dane są przechowywane na bezpiecznych serwerach Henco Industries.

Cele

Nie zbieramy ani nie wykorzystujemy informacji do celów innych niż opisane w niniejszej polityce prywatności, chyba że wyraziłeś na to uprzednią zgodę. Twoje dane osobowe są wykorzystywane głównie do uczestnictwa w naszych działaniach, takich jak wykonanie zawartych umów. Wykorzystamy Twoje dane osobowe, aby Cię poinformować, na przykład za pomocą biuletynu. Zapewniamy między innymi informacje o nowych produktach i narzędziach oraz utrzymujemy stałą komunikację. Zrobimy to również tylko za Twoją zgodą. Wykorzystujemy twoje dane również do wypełniania obowiązków prawnych, na przykład w zakresie rachunkowości.

Osoby trzecie

Twoje informacje nie są udostępniane stronom trzecim ani spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W niektórych przypadkach Twoje informacje mogą być udostępniane wewnętrznie. Nasi pracownicy są zobowiązani do zachowania poufności danych.

Przechowywanie twoich danych osobowych

W zależności od rodzaju danych osobowych, które nam udostępniasz, Twoje dane są przechowywane. Na przykład wszystkie dane dotyczące ustaleń prawnych będą przechowywane tak długo, jak istnieje stosunek handlowy. Niektóre z tych danych prawnych stanowią ubezpieczenie ryzyka kredytowego i wszelkie sankcje. Dane, które nam przekazujesz w postaci adresu IP i plików cookie, będą przechowywane przez jeden miesiąc. Dane, które nam przekazujesz w celach marketingu bezpośredniego, będą przechowywane, dopóki nie poprosisz nas o ich usunięcie. Na przykład z każdym biuletynem możesz zrezygnować z subskrypcji.

Ochrona twoich danych osobowych

Zarówno Henco Industries, jak i Henco Floor poważnie traktują ochronę danych i podejmują odpowiednie środki, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu, utracie, nieuprawnionemu dostępowi, niechcianemu ujawnieniu i nieautoryzowanym zmianom.

Wybory dotyczące twoich danych osobowych

Dajemy wszystkim zarejestrowanym osobom możliwość dostępu, zmiany lub usunięcia przekazanych nam danych osobowych.

Dostęp do twoich danych osobowych, ich zmiana lub usuwanie

Jeśli chcesz uzyskać dostęp, zmienić lub usunąć swoje dane z naszych plików, skontaktuj się z nami pod adresem privacy@henco.be. Aby upewnić się, że prośba o dostęp pochodzi od Ciebie, ważne jest, aby dołączyć kopię swojego dokumentu tożsamości. Prosimy o zaciemnienie zdjęcia paszportowego oraz numeru karty / numeru identyfikacyjnego, aby chronić swoją prywatność. Odpowiemy na Twoją prośbę w ciągu czterech tygodni.

Zachowanie po kliknięciu, adres IP i pliki cookie

Ogólne dane odwiedzających są przechowywane na naszych stronach internetowych www.hencofloor.be/, www.henco.live i www.henco.be, w oparciu o adres IP. W ten sposób chcemy zoptymalizować komfort użytkowania i łatwość użytkowania. Pomaga nam to również umieszczać bardziej odpowiednie informacje na naszych stronach internetowych.

Adres IP to numer, który jest automatycznie przydzielany komputerowi lub urządzeniu mobilnemu podczas serfowania w Internecie. Ten adres służy do sprawdzania, które części/działy witryn są odwiedzane. Umożliwia nam to przeprowadzanie analiz i raportów dotyczących ogólnego korzystania z witryny..

Ponadto grupa Henco wykorzystuje funkcjonalne i anonimowe pliki cookie na swoich stronach internetowych. Te pliki cookie, które służą celowi analitycznemu, to małe pliki tekstowe, które są instalowane na dysku twardym komputera natychmiast po odwiedzeniu witryny. Te pliki tekstowe zawierają dane zapewniające, że zostaniesz rozpoznany jako gość. Zawsze możesz wyłączyć te pliki cookie w przeglądarce.

Masz pytanie, skargę lub opinię?

Regularnie sprawdzamy naszą zgodność z niniejszą polityką prywatności. Jeśli masz jakieś pytania lub skargi dotyczące sposobu, w jaki Henco Industries i Henco Floor przetwarzają twoje dane osobowe, skontaktuj się z nami przez e-mail: privacy@henco.be lub pocztą:

 • Henco Industries NV, Toekomstlaan 27, 2200 Herentals, Belgia, wspominając o prywatności lub
 • Henco Floor NV, Toekomstlaan 27, 2200 Herentals, Belgia, wspominając o prywatności.

Przypisy

Przypis 1 - Firmy powiązane

 • Henco Industries NV
  • Toekomstlaan 27, te Herentals (Belgia)
  • NIP: 0443.598.222
 • Henco Floor NV
  • Toekomstlaan 27, te Herentals (Belgia)
  • NIP: 0862.367.117

BTW BE0443.598.222
BNP Paribas Fortis
IBAN: BE61 2300 0806 0417
BIC: GEBABEBB

RPR Turnhout

Przypis 2: Dane osobowe i ich cel

Dane osobowe

Cel, powód:

 • Imię i nazwisko: Cele handlowe, dane kontaktowe, dane do faktury
 • Płeć: Cele handlowe, dane kontaktowe, dane do faktury
 • Data urodzenia: Kontakt z klientem
 • Adres e-mail: Cele handlowe, dane kontaktowe, dane do faktury
 • Dane adresowe: Cele handlowe, dane kontaktowe, dane do faktury
 • Numer telefonu: Kontakt z klientem, kontakt identyfikacyjny
 • Dane lokalizacji: Cele handlowe, dane kontaktowe, dane do faktury Dane cookie
 • Korzystanie z witryny, obszary zainteresowań, analizy Adres IP Korzystanie z witryny, analizy