Kalkulator rozszeżalności liniowej i kompensacji

Bardzo ważne jest, aby punkty przesuwne i punkty stałe były umiejscowione prawidłowo względem łuków i kompensacji. Każda zmiana kierunku instalacji za pomocą kolana staje się kompensacją. Zalecamy zawsze stosować punkty kompensacyjne w instalacji. Jest to obowiązkowe w przypadku rur o średnicy 32 mm lub większej.

Gdy długa rura nie zmienia kierunku, należy użyć kompensacji, które umożliwi uzyskanie podwójnego łuku rozprężnego. Punkt stały jest zazwyczaj przewidziany pośrodku tych łuków rozprężnych.

  • L  =  długość rury 
  • Lb  =  długość łuku rozprężnego
  • ΔL  =  zmiana długości
  • F  =  punkt stały
  • GL  =  punkt przesówny
  • Łuk rozprężny dla L (Lb)
  • Długośc rury [m]
  • Różnica temperatur

 Lb = C x √(D x ΔL) 

Berekening buigbenen

Sprawdź nasze inne narzędzia obliczeniowe

Kondensacja  Narzędzie Eco-Line  Strata/zysk ciepła  Obliczanie nóg zginających