Zrównoważony rozwój naszą troską

Zrównoważony rozwój to ważna koncepcja w Henco. Oprócz oferowania zrównoważonych rozwiązań, takich jak ogrzewanie podłogowe, chcemy również działać w sposób zrównoważony jako firma. Oznacza to uwzględnienie zasady 3Z: Ziemia, zasoby ludzkie i zysk.

Dla nas zrównoważony rozwój w firmie oznacza zwracanie uwagi na te trzy filary poprzez podejmowanie różnorodnych działań wewnętrznych. Ważne jest, aby postępować w sposób zrównoważony z pracownikami, wyprowadzić właściwą politykę środowiskową i mądrze wykorzystywać nasze zyski.

Charter VoKa

Karta zrównoważonego rozwoju VoKa

W ubiegłym roku otrzymaliśmy kartę VoKa drugi rok z rzędu.

Przeczytaj więcej na ten temat

Cele zrównoważonego rozwoju

Również w tym roku chcemy, aby nasze działania wywarły trwały wpływ. Działania te koncentrują się na różnych elementach zrównoważonego rozwoju. Cele te zostały opracowane przez ONZ w celu sprostania globalnym wyzwaniom, przed którymi stoi świat, takim jak ubóstwo, nierówność i zmiany klimatu. Wszystkie te 17 celów są ze sobą powiązane.

Bądź na bieżąco z naszymi działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju za pośrednictwem tej strony dotyczącej zrównoważonego rozwoju.

Przeczytaj więcej o celach zrównoważonego rozwoju tutaj

Duurzaamheidsdoelstellingen