Banner updates covid-19

Update impact van Corona op Henco

Update 5:  Henco up and running

De noodzakelijke voorzorgsmaatregelen zijn reeds enkele weken in voege bij Henco.  Ze worden door iedereen nauwgezet opgevolgd en gerespecteerd.  De gezondheid en veiligheid van onze medewerkers  zijn en blijven van cruciaal belang.

De Henco Operations draaien nog steeds ongestoord verder.  Bovendien neemt de druk op de bevoorrading af.  We kunnen u bijgevolg de nodige service blijven leveren.

Daarnaast merken we op de wereldwijde markt stilaan terug meer en meer activiteit. Hoewel dit vaak regionaal gebonden is.

Bedankt voor het vertrouwen en blijf gezond!

Update 4:  Henco nog up and running

Op dit moment blijft de Henco productie en logistiek nog steeds  verder draaien.  De noodzakelijke voorzorgsmaatregelen zijn in voege en worden gerespecteerd; de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers  blijven cruciaal. En we kunnen u nog steeds de nodige service blijven leveren.

Onze bevoorrading staat intussen wel  onder enorme druk. We volgen de situatie kort op en blijven u op de hoogte houden. Laten we samen onze verantwoordelijkheid opnemen en alle nodige voorzorgsmaatregelen treffen om het virus zo spoedig mogelijk te overwinnen.

Bedankt voor het vertrouwen en blijf gezond!

Update 3: Henco, productie en leveringen nog steeds up and running

We hopen dat alles goed gaat met u en uw familie, ondanks de huidige globale situatie veroorzaakt door COVID-19.

Sinds vorige week staat onze bevoorrading onder verhoogde druk. Meer en meer grenzen worden gesloten voor ‘niet-essentiële’ verplaatsingen. Regeringen nemen voortdurend nieuwe en verschillende maatregelen om de verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan.

Op dit moment blijft de Henco productie en logistiek ongestoord verder draaien. De noodzakelijke voorzorgsmaatregelen zijn in voege en worden gerespecteerd; de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers  blijven cruciaal. En we kunnen we u nog steeds de nodige service blijven leveren.

Laten we samen onze verantwoordelijkheid opnemen en alle nodige voorzorgsmaatregelen treffen om het virus zo spoedig mogelijk te overwinnen.

Bedankt voor het vertrouwen en blijf gezond!

Update 2: De maakindustrie en de algemene economie draaien verder

In België werden de voorzorgsmaatregelen tegen COVID-19 verder opgevoerd. Het sociale, educatieve, sportieve en culturele leven werd verder aan banden gelegd.

De maakindustrie en de algemene economie draaien verder. Uiteraard worden overal strikte voorschriften nageleefd om verdere besmetting tegen te gaan. De Henco fabriek blijft voorlopig ongestoord verder draaien. De nodige voorzorgsmaatregelen zijn in voege.

Onze voorraden van afgewerkte producten zijn en blijven nog steeds op peil. Ook onze toevoer van grondstoffen ondervindt geen hinder. We zullen je bijgevolg vlot kunnen blijven beleveren.

De mensen van de algemene administratie werken voortaan in teams die zich afwisselen en waar mogelijk wordt er digitaal gewerkt. De medewerkers van Sales werken sinds deze week van thuis uit. Ze reizen voorlopig even niet. Ze hebben telefoon en computer bij de hand en zullen jou via die weg ondersteunen.

We volgen de situatie kort op en blijven jou op de hoogte houden. Laten we samen onze verantwoordelijkheid opnemen en alle nodige voorzorgsmaatregelen treffen om het virus zo spoedig mogelijk te overwinnen.

Update 1: Onze productie draait op volle toeren

In het kader van het Coronavirus, informeren we je dat onze productie op volle toeren draait. Onze voorraden van afgewerkte producten zijn en blijven op peil en ook onze toevoer van grondstoffen ondervindt geen hinder. We zullen je bijgevolg vlot kunnen blijven beleveren.

We volgen de situatie kort op en zullen je vanaf heden een wekelijkse update sturen. Laten we samen de nodige voorzorgsmaatregelen treffen om het virus zo spoedig mogelijk te overwinnen.

Omdat we beseffen dat water doet leven, zijn enkel de beste materialen goed genoeg. We dragen zorg voor jouw (drink)water. Wij zijn Henco. 

Jouw gezondheid, onze prioriteit