Charter VoKa

Henco behaalt duurzaamheidcharter VoKa

17 juni 2019, Herentals – Met oplossingen zoals vloerverwarming, is duurzaam ondernemen een evident en onmisbaar concept binnen Henco. Net als vorig jaar, zijn we erin geslaagd om het duurzaamheidcharter van VoKa te behalen. Dit charter werd uitgereikt op 13 juni, en verwijst naar de acties die we vorig jaar gevoerd hebben. We namen dan ook trots dit charter in ontvangst. Net zoals onze waarden het zeggen, gaan we binnen Henco met alle medewerkers samen voor het beste resultaat. Met onze 300 medewerkers werken we dag & nacht om kwaliteitsvolle producten te maken. Een erkenning als deze is voor ons dan ook de kers op de taart.

 Het actieplan van 2018

Deze oorkonde bewijst dat we erin geslaagd zijn om 12 actiepunten over duurzaam ondernemen tot een goed einde te brengen. Deze punten zijn onder andere gerelateerd aan het milieu, zoals het actiepunt om het afvalbeheer te verbeteren. Henco heeft namelijk alle afvalbakken geïdentificeerd en haar personeel ingelicht over deze wijziging. Op die manier weet iedereen duidelijk wat waar thuishoort en kan ons bedrijf beter recycleren.  Daarnaast zijn er verschillende acties opgesteld in functie van de tevredenheid van onze medewerkers.

People & Partnership

Zo hebben we een EHBO-opleiding georganiseerd waar onze werknemers leerden hoe en in welke situaties ze een AED-toestel kunnen toepassen. We zijn ervan overtuigd dat we onze werknemers met deze opleiding weer wat veiliger tewerkstellen. Voortaan wordt deze opleiding om de twee jaar georganiseerd.

Een ander actiepunt houdt in dat er meer scholen rondgeleid worden bij Henco. Op die manier worden onze toekomstige installateurs alvast geëngageerd en voorzien we hen tegelijk van didactisch materiaal.

Een derde actiepunt: stagiaires begeleidden. Bijvoorbeeld binnen de afdelingen Research & Development en Finance kwamen stagiaires ervaring in de bedrijfswereld opdoen. Kennis en ervaringen aanbieden sluit dan ook perfect aan bij onze visie.