Disclaimer

Henco Industries maakt onderdeel uit van de Aalberts holding, met behoud van haar eigen identiteit en merk. Op deze website gebruiken we woorden als ‘ons’, ‘onze’ en ‘wij’ om te verwijzen naar Henco Industries en Henco Floor, en niet om te verwijzen naar alle zusterbedrijven die onder dezelfde holding vallen. We gebruiken de verkorte bedrijfsnaam ‘Henco’, zowel als de volledige namen ‘Henco Industries’ en ‘Henco Floor’ om te verwijzen naar onze organisatie.

Henco heeft deze website opgemaakt om algemene informatie over het bedrijf en haar bedrijfstaken te communiceren. We doen ons uiterste best om deze informatie up-to-date en correct te houden. Suggesties voor verbetering zijn steeds welkom via marketing@henco.be.

Copyright

Alle rechten zijn gereserveerd voor Henco Industries. Copyright en andere intellectuele eigendomsrechten in teksten, beelden en ander materiaal op deze website zijn eigendom van Henco. Voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden is het enkel toegestaan om onderdelen van deze website te gebruiken om te printen of downloaden. Dit gebruik mag onder geen enkel beding verkocht of verdeeld worden. Daarnaast mag dit ook niet aangepast of in een publicatie of website verwerkt worden, zowel niet online als offline.